Heidruns Förlag

Om

Heidruns Förlag finns och verkar i ett grönt hus i byn Fensbol i en före detta lanthandel. Förlaget har funnits 
sedan 1990 – skönlitteratur, poesi, barnböcker, reseskildringar, konst, humor, fack- och debattlitteratur.

Eftersom vi betraktar världens om vår hembygd sätter vi inga gränser mellan det som kallas provinsiellt, 
ja värmländskt, och det som hör hemma i andra språkområden och kulturer. Namnet har vi lånat från den 
fornnordiska geten Heidruns som stod på taket till Valhall och åt av världsträdet Yggdrasils frodiga grönska.